Od začátku roku 2005 jsme za finanční podpory České rady pro oběti nacismu a Svazu nuceně nasazených pracovali na projektu publikace „Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí", který institucionálně zaštítilo Ministerstvo školství a mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem projektu bylo shrnout na základě aktuálních poznatků historického výzkumu nejdůležitější fakta o průběhu a výsledcích nacistické perzekuce na území českých zemí a v podobě studijního materiálu je do června 2006 zpřístupnit učitelům dějepisu na českých školách. Obálka publikace pro učitele

Vlastní text knihy se zabývá především lety 1938-1945, ale zejména v úvodu se dotýká také událostí, které toto období předznamenaly. Stručné tematické kapitoly popisují životní situaci různých skupin obětí nacismu na našem území, jako například českých Židů či Romů nebo většinového českého obyvatelstva. Prostor dostala i méně frekventovaná témata perzekuce německých odpůrců nacismu nebo těšínských Poláků a nucené nasazení českého obyvatelstva za hranicemi tzv. protektorátu. Součást každé kapitoly tvoří ilustrační doprovod, jenž dohromady zahrnuje 78 fotografií či dobových dokumentů, a seznam základní studijní literatury. Na závěr publikace je zařazen slovníček méně známých dobových pojmů.

Publikace je pro učitele dějepisu k volnému odběru: V elektronické podobě si ji můžete stáhnout zde nebo na našich stránkách v sekci download - knihy pdf.

Kontaktní osoba: Martin Hořák