22. 1. 2009 byl v Berlíně zprovozněn audiovizuální internetový archiv (http://www.zwangsarbeit-archiv.de) s výpověďmi lidí, kteří byli za druhé světové války nasazeni na nucené práce v nacistickém Německu. Je mezi nimi i 40 občanů ČR různé národnosti a 7 občanů SR, jejichž pamětnické výpovědi natočili a zpracovali pracovníci o.p.s.Živá paměť ve spolupráci s pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu ČNFB a Muzea romské kultury v letech 2005 a 2006. V naprosté většině jde o více než tříhodinové záznamy, většina nahrávek je audio, 12 je video nahrávek.

Celkově archiv dokumentuje příběhy pamětníků 354 lidí z celkem 25 zemí, tvůrci zamýšlejí rozšíření na 590 svědectví.

Projekt je financován berlínskou nadací „Připomínka, odpovědnost a budoucnost". Koordinátorem rozsáhlého projektu, v jehož rámci bylo a bude natočeno více než 500 rozhovorů s pamětníky nucených a otrockých prací po celém světě, je Institut dějin a biografie univerzity v Hagenu.

V případě pamětníků zdokumentovaných o.p.s.Živá paměť v ČR a SR se jednalo o zaznamenání nejen osudů nuceně nasazených, ale také o několik pamětníků politicky či rasově pronásledovaných a partyzány a povstalce v Slovenském národním povstání.

Záznam a přepis rozhovoru je také uložen v archivu obecně prospěšné společnosti Živá paměť, která je nositelem projektu za Českou republiku a v archivech Institutu dějin a biografie univerzity Hagen a nadaci „Připomínka, odpovědnost a budoucnost". Archiv má kromě vzdělávacího účelu sloužit i jako předmět zkoumání pro historiky.

Na internetových stránkách http://www.zwangsarbeit-archiv.de je možné si pustit výpovědi stovek lidí. Do digitálního archivu může nahlédnout každý po příslušné registraci, jejíž součástí je vysvětlení účelu návštěvy portálu. Návštěvník si může přečíst transkripci rozhovoru i jeho německý překlad.