účast na setkání přijalo bezmála čtyřicet pamětníků, kteří byli za války postiženi nacistickým režimem, ať už se jednalo o nuceně nasazené nebo vězně koncentračních táborů. Během setkání měli někteří z účastníků možnost seznámit přítomné se svým osobním příběhem. Pro všechny bylo připraveno milé pohoštění a kulturní program, o nějž se postaral pěvecký sbor německých školáků. Setkání se zúčastnili rovněž mladí němečtí dobrovolníci, kteří již druhým rokem spolupracují s Živou pamětí a pomáhají obětem nacismu v každodenním životě.
Dle vyjádření zúčastněných mělo setkání velký ohlas, a proto všichni doufáme, že se nám podaří podobnou událost opět zorganizovat.