Společnost Živá paměť provozuje od března 2007 Poradnu pro oběti nacismu, na kterou se můžete bezplatně obrátit s žádostí o pomoc při řešení problémů v oblastech sociálního zabezpečení, bydlení, zdravotní péče či při
jakémkoli jednání s úřady.

Více na http://www.zivapamet.cz/cs/o-zive-pameti/socialni-cinnost/poradna